Våre politikere


Kommunestyret

  • Bor og jobber i Risør, og har mann og to aktive barn i skolealder. Føler meg privilegert som bor i en kommune med relativt korte avstander, og med gode og tilgjengelige aktivitetstilbud for alle, og særlig for de unge. Nærheten til rekreasjon og friluftsliv som omkranser den hvite byen i havgapet, gjør det godt å bo her, og ekstra fint å komme på besøk. Kulturkommunen Risør er et verdifullt varemerke som skaper utvikling og vekst i mange sektorer, og må foredles og kjempes for hver eneste dag.

  • Odd Eldrup Olsen

  • Jeg vil lytte til innbyggerne. De vet best.

  • Jan Frode Nilsen

  • Lene Gunstensen

  • Jeg bor i Linddalsveien og jobber i Lisands avdeling i Risør. Mine hjertesaker handler mest om å hjelpe de som har det tøft, enten det er økonomisk, personlig eller av andre årsaker. I særdeleshet er jeg opptatt av at alle barn og unge skal ha en god oppvekst i Risør, med tilnærmet lik mulighet til å delta i sosiale aktiviteter.

  • Ister Muhamud-Ali

  • Agnes Norgaard

  • Jeg heter Ragni, er 58, bor i Risør og arbeider som administrativ leder på Senter for e-helse på Universitetet i Agder. Jeg er inne i min 3.periode som bystyrerepresentant i Risør. Jeg tror fullt og helt på et aktivt sosialdemokrati og vil gjerne bidra i samfunnet og sørge for at Norge og spesielt Agder fremdeles er et godt sted å bo og flytte til.


Styret