Våre politikere


Kommunestyret

 • Bor i Risør og har vært ordfører der siden 2011. Er politisk opptatt av miljø og næringsutvikling, by- og stedsutvikling og lokaldemokratiets vilkår. Har et sterk tro på likhet og like muligheter for grunnlag for all positiv samfunnsutvikling. Er også opptatt av godt interkommunalt samarbeid og godt kommunalt eierskap.

 • Elen Lauvhjell

  Bor og jobber i Risør, og har mann og to aktive barn i skolealder. Føler meg privilegert som bor i en kommune med relativt korte avstander, og med gode og tilgjengelige aktivitetstilbud for alle, og særlig for de unge. Nærheten til rekreasjon og friluftsliv som omkranser den hvite byen i havgapet, gjør det godt å bo her, og ekstra fint å komme på besøk. Kulturkommunen Risør er et verdifullt varemerke som skaper utvikling og vekst i mange sektorer, og må foredles og kjempes for hver eneste dag.

 • Ole Henrik er 37 år og bor i Risør. Han er leder av Risør Arbeiderparti og medlem av kommunestyret. Han arbeider som hjelpepleier i Risør kommune og har tidligere vært fylkessekretær i AUF i Aust-Agder.

 • Jeg heter Ragni, er 58, bor i Risør og arbeider som administrativ leder på Senter for e-helse på Universitetet i Agder. Jeg er inne i min 3.periode som bystyrerepresentant i Risør. Jeg tror fullt og helt på et aktivt sosialdemokrati og vil gjerne bidra i samfunnet og sørge for at Norge og spesielt Agder fremdeles er et godt sted å bo og flytte til.

 • Oddvar Mykland

  Kunst og kultur - livets salt

 • Tove Hansen

 • Odd Eldrup Olsen

 • Lene Gunstensen

 • Silje Ibsen

  Jeg vil lytte til innbyggerne. De vet best.


Styret