Våre politikere


Kommunestyret

 • Bor i Risør og har vært ordfører der siden 2011. Er politisk opptatt av miljø og næringsutvikling, by- og stedsutvikling og lokaldemokratiets vilkår. Har et sterk tro på likhet og like muligheter for grunnlag for all positiv samfunnsutvikling. Er også opptatt av godt interkommunalt samarbeid og godt kommunalt eierskap.

 • Elen Lauvhjell

  Bor og jobber i Risør, og har mann og to aktive barn i skolealder. Føler meg privilegert som bor i en kommune med relativt korte avstander, og med gode og tilgjengelige aktivitetstilbud for alle, og særlig for de unge. Nærheten til rekreasjon og friluftsliv som omkranser den hvite byen i havgapet, gjør det godt å bo her, og ekstra fint å komme på besøk. Kulturkommunen Risør er et verdifullt varemerke som skaper utvikling og vekst i mange sektorer, og må foredles og kjempes for hver eneste dag.

 • Jeg vil jobbe for at Risør kommune fortsatt skal være et godt sted å vokse opp, bo, jobbe, flytte til og besøke. En attraktiv kommune å flytte til og etablere seg i. Vi skal ha gode skoler, aktiviteter og møteplasser for barn, unge og voksne. Videreutvikle satsinga på kultur og næring. Jobbe for et inkluderende samfunn med plass til alle. Ha gode helsetilbud for folk i alle aldre. Jeg vil ha fokus på folkehelse, frivillighet og forebygging og her vil arbeidet med å få på plass et godt svømmeanlegg være sentralt. Jeg vil bidra til å bygge og vedlikeholde et godt lokaldemokrati.

 • Oddvar Mykland

  Kunst og kultur - livets salt

 • Tove Hansen

 • Odd Eldrup Olsen

 • Lene Gunstensen

 • Silje Ibsen

  Jeg vil lytte til innbyggerne. De vet best.


Styret