Representant

Ragni MacQueen Leifson

Ragni MacQueen Leifson

Jeg vil jobbe for at Risør kommune fortsatt skal være et godt sted å vokse opp, bo, jobbe, flytte til og besøke. En attraktiv kommune å flytte til og etablere seg i. Vi skal ha gode skoler, aktiviteter og møteplasser for barn, unge og voksne. Videreutvikle satsinga på kultur og næring. Jobbe for et inkluderende samfunn med plass til alle. Ha gode helsetilbud for folk i alle aldre. Jeg vil ha fokus på folkehelse, frivillighet og forebygging og her vil arbeidet med å få på plass et godt svømmeanlegg være sentralt. Jeg vil bidra til å bygge og vedlikeholde et godt lokaldemokrati.