Representant

Ragni MacQueen Leifson

Jeg heter Ragni, er 58, bor i Risør og arbeider som administrativ leder på Senter for e-helse på Universitetet i Agder. Jeg er inne i min 3.periode som bystyrerepresentant i Risør. Jeg tror fullt og helt på et aktivt sosialdemokrati og vil gjerne bidra i samfunnet og sørge for at Norge og spesielt Agder fremdeles er et godt sted å bo og flytte til.

Ragni MacQueen Leifson

Bli bedre kjent med Ragni MacQueen Leifson:

Likestilling og retten til arbeid er grunnleggende verdier jeg vil jobbe for. Folkehelse, e-helse og velferdsteknologi, gode offentlige helsetjenester til alle. Rettferdig og lik behandling. Gi næringslivet gode vekstmuligheter og forutsigbare vilkår. Satsing på kunst og kultur.

I Agder skårer vi lavt på en del levekårsundersøkelser. Dette er noe jeg gjerne vil jobbe med å endre. Likestilling, fulltidsstilling, gratis barnehager og SFO er viktige satsingsområder som jeg gjerne vil jobbe mer med.

Jeg har sittet to perioder i bystyret i Risør og er inne i min tredje periode nå. Har sittet en periode i formannskapet og har vært medlem i kulturkomiteen og kommuneorganisasjonskomité med administrasjonsutvalget. Politisk valgt styreverv i Risør Fiskerihavn AS og kommunenes kunstkomite mm. Ved sist stortingsvalg stilte jeg som stortingskandidat for Arbeiderpartiet i Aust-Agder.

Jeg har også vært tillitsvalgt og jobbet i styret i Bioingeniørforbundet i Tromsø.