Gruppeleder

Elen Regine Lauvhjell

Elen Regine Lauvhjell

Bor og jobber i Risør, og har mann og to aktive barn i skolealder. Føler meg privilegert som bor i en kommune med relativt korte avstander, og med gode og tilgjengelige aktivitetstilbud for alle, og særlig for de unge. Nærheten til rekreasjon og friluftsliv som omkranser den hvite byen i havgapet, gjør det godt å bo her, og ekstra fint å komme på besøk. Kulturkommunen Risør er et verdifullt varemerke som skaper utvikling og vekst i mange sektorer, og må foredles og kjempes for hver eneste dag.