Siste versjon av programmet foreligger nå.

Programmet behandles på medlemsmøtet 7.januar.