Saksliste til årsmøtet den 28.januar er nå lagt ut

Til medlemmer i Risør Arbeiderparti

Nedenfor står sakslista til årsmøtet i Risør Arbeiderparti. Saksdokumenter vil bli sendt ut på e-post onsdag 23.januar. De vi ikke har e-post til kan ta kontakt med Jens Høibø på tlf /SMS 97669542 eller e-post jenshoibo@gmail.comfor å få tilsendt dokumentene. De kan også leses før møtet. Lokalet er åpent fra kl 18.30.


Saksliste årsmøtet i Risør AP 28.01.2018


Sted: Rådhuset 1.etasje    Tid: 19.00 – 21.00

Velkommen v/Jens Høibø(leder)


Sak 1: Valg av dirigent, 

Valg av sekretær og 2 til å underskrive protokoll

Sak 2: Innkalling og saksliste

Sak 3: Årsmelding fra styret

Sak 4. Regnskap 2018

Sak 5. Budsjett 2019

Sak 6. Innkommende forslag

Sak 8. Årsmelding fra bystyregruppa og årsrapporter fra komiteene

Sak 9. Valg

Avslutning årsmøte


Innledning v/ Dag Eide – 4.mann på Agder Arbeiderpartis liste og fremste kandidat fra den østlige delen av Agder. Han var også leder av programkomiteen for Agder Arbeiderparti.


Spørsmål/diskusjon