Programforslaget er nå lagt ut

Forslaget skal behandles på medlemsmøtet den 26.november

Programkomiteen er nå ferdig, og medlemsmøtet skal behandle forslaget. Etter at programmet er vedtatt, er det nominasjonsmøte. 

Møtet begynner mandag 26.11 kl 19.00 på Risør rådhus, i første etasje. 

Saksliste - medlemsmøtet

Sak 1    Godkjenning innkalling og saksliste
Sak 2    Program Risør Arbeiderparti 2019 – 2023
Presentasjon av programmet v/ Per Kristian Lunden (leder programkomiteen).

Diskusjon og ev. endringsforslag
Vedtak av programmet
Sak 3    Eventuelt

Nominasjonsmøte i Risør Arbeiderparti

Tidspunkt:       Etter at medlemsmøtet på programmet er ferdig

Sak 1    Godkjenning innkalling og saksliste

Sak 2    Valg av møteleder

Sak 3    Antall kandidater som skal ha stemmetillegg

Sak 4    Nominasjon
Presentasjon av nominasjonskomiteens innstilling  v/ Jens Høibø (leder av komiteen)
            Diskusjon og ev. endrings- eller tilleggsforslag
            Vedtak av Risør Arbeiderpartiets liste til kommunevalget 2019

Sak 5    Valg av tillitsvalgt for lista med vara
Velges blant styrets medlemmer (i henhold til valgloven)

Listeforslaget ligger vedlagt i saken. 

Jens Høibø, leder Risør Arbeiderparti