Medlemsmøte Risør Arbeiderparti tirsdag 19.april kl 18.00

Risør Arbeiderparti inviterer til medlemsmøte tirsdag 19.april kl 18.00-18.30 på Risør Rådhus, 2.etg.

Dagsorden:

* suppleringsvalg av 2 faste medlemmer og inntil 2 varamedlemmer til nominasjonskomiteen.

* Valg av programkomité for kommunevalgprogrammet for perioden 2023-2027.

Styret vil legge frem forslag til kandidater til de ulike valgene i medlemsmøtet.

Ta kontakt med styret dersom du ønsker å være med i arbeidet.