Medlemsmøte i Risør Arbeiderparti mandag 7.desember kl 19-21

Møtet arrangeres i kantina på kommunehuset

Endelig skal vi få til et fysisk møte igjen! 

Vi forholder oss til smittevernsbestemmelsene I tillegg til de vanlige reglene må vi sette en begrensning på 20 deltakere. Dersom vi blir flere enn det, vil vi ordne det slik at resten kan logge seg på digitalt via Teams. Da avtaler vi det med de som er vant med å delta på Teams møter. Vi må derfor be om at dere melder fra om dere kommer på møtet. Det kan dere gjøre ved å sende e-post til risor@arbeiderparti.no eller til Torhild Gregersen på SMS/Tlf 992 89 729). (Vi må ha en navneliste med tlf.nr på de som er tilstede  for ev. smittesporing)

Hovedsaken på medlemsmøtet er kommunebudsjettet. Per Lunden innleder. Som vedlegg (se nedenfor) legger vi ved dokumentet som var grunnlag for formannskapsmøtet. Budsjettarbeidet er i full gang og vi regner med å sende ut noe mer grunnlag i løpet av helga.

Det blir også en gjennomgang av saken om Risør Videregående skoles situasjon. Det er viktig at vi står på i denne saken og det kan være aktuelt med en uttalelse fra medlemsmøtet i denne sammenheng. Dersom det er aktuelt sender vi også den ut i løpet av helga.

Vi håper mange har anledning til å komme!

Vi har kaffe / te + litt til.

På vegne av styret

Jens Høibø, leder