Medlemsmøte i Risør Arbeiderparti 23.november Kl 19.00

Møtet arrangeres digitalt via Teams. Begynner kl 19 og varer maks 2 timer

NB! Dere må melde dere på til risor@arbeiderparti.no  eller telefon sms til Jens Høibø (97669542) ved å sende inn e-postadresse slik at vi kan få sendt påloggingslink. Ta kontakt med Jens dersom dere ikke har deltatt på digitale møter før.

  • Sak 1: Kommunebudsjettet - Innledning v/Per Kristian Lunden. Spørsmål og kommentarer
  • Sak 2: Programprosess - Arbeiderpartiets program for 2021-2025 - Innledning v/Jens Høibø

Til programarbeidet har vi lagt ved en del viktige dokumenter. Vi kommenterer disse på møtet, men se gjerne gjennom dokumentene på forhånd. Kanskje særlig tema dere er spesielt opp tatt av.

Hovedtema vil være å 'blinke' ut de punktene vi mener vi bør uttale oss om. Så vil vi avtale hvem som vil være med å utarbeide de enkelte punktene.