Medlemsmøte i Risør Arbeiderparti 17.mars kl 19-21

Litteraturrommet, Risør Bibliotek

Gro Bråten, Arbeiderpartiets opposisjonsleder i fylkestinget og medlem av partiets programkomite innleder om programmet. Det er nå vi kan være med å påvirke partiets politikk i neste stortingsperiode,

I tillegg skal vi behandle 

- valglovkomiteens innstilling og komme med innspill til den

- de viktigste sakene til fylkespartiets årsmøte.

Velkommen til spennende politiske diskusjoner.