Hvem skal representere oss på Stortinget fra 2021?

Nominasjonskomiteens foreløpige listeforslag – Aust-Agder

Nedenfor følger nominasjonskomiteens foreløpige forslag til stortingsliste i Aust-Agder. Selv om Agder er ett fylke er de 'gamle' fylkene fortsatt egne valgkretser til Stortingsvalget.

Frist for behandling og tilbakemelding fra lokallagene til fylkespartiet er 1.oktober 2020. Nominasjonskomiteen vil behandle alle tilbakemeldinger, og legge fram sitt endelige forslag til stortingsliste innen 23.oktober. Deretter sendes det ut til kommunepartiene for behandling samt valg av delegater til nominasjonsmøtet. Frist for dette er 10.november.

I følge vedtektene skal listeforslagene behandles på medlemsmøte. Representantskapet har imidlertid på grunn av koronasituasjonen gitt dispensasjon fra vedtektene slik at styret kan behandle forslaget. Forutsetningen er at medlemmene får anledning til å uttale seg, Dette kan gjøres ved at det sendes ut sms eller e-post med tilbakemeldingsfrist.

Vi ber om at tilbakemelding på listeforslaget sendes til risor@arbeiderparti.no eller på sms/tlf til Jens Høibø (976 69 542) innen fredag 25. september.

Styret i Risør Arbeiderpartiet har bestemt at den første runden behandles på denne måten. Imidlertid ønsker styret at endelig behandling av liste, valg av utsendinger og ikke minst behandling av programmet kan gjøres på et fysisk medlemsmøte i oktober. Vi håper at smittesituasjonen er slik at det kan la seg gjøre.

1 Tellef Inge Mørland            40    Arendal
2 Cecilie Knibe Kroglund      48    Lillesand
3 Ramani Konstanse Nordli  21   Arendal
4 Dagfinn Homdal Svanøe    30   Åmli
5 Marit Grefstad                      58  Grimstad
6 Josef Hæier                          55   Arendal
7 Ragni MacQueen Leifson   57   Risør
8 Lars Marius Nilsen               29   Froland
9 Grethe Nygaard                    35   Evje og Hornnes
10 Vidar Holmsen Engh         56    Tvedestrand