penger, eiendomsskatt, avgifter

Alt du vil vite om eiendomsskatten i Risør

Medlemsmøte - meld deg på!

Medlemsmøte 23.3 kl 17:00 på TEAMS: 

Eiendomsskatt vekker følelser. Mange har sterke meninger om både nivå og grunnlag.

Men hvordan beregnes eiendomsskatten nå i kommunen, og hvorfor har noen fått en økning? 

Nils Vibe og Odd Eldrup Olsen tar opp disse spørsmålene og legger fram fakta og informasjon. Møtet varer en time. 

Meld deg på ved å sende melding på mail til risor@arbeiderparti.no.  - da får du tilsendt lenke til Teamsmøtet etterhvert. Velkommen!