Foreløpig listeforslag Risør Arbeiderparti – Kommunevalget 2019

Første forslag er her - men vi jobber fortsatt med aktuelle kandidater.

Vi  ønsker også innspill fra medlemmene, og vi er nå spesielt interessert i kandidater fra distriktene. Kommentarer til forslaget – også ev. nye navn sendes til jenshoibo@gmail.comeller på telefon/SMS til 97669542 innen 18.11. Det er maksimalt plass til 35 på lista. På bakgrunn av innspillene foretar nominasjonskomiteen eventuelle justeringer og sender ut endelig listeforslag innen 21.11.

Nominasjonskomiteen anbefaler at nominasjonsmøtet gir stemmetillegg til de 4 øverste, altså også 3. og 4. plass. Dette for å sikre kontinuitet og erfaring. 

Det blir medlemsmøte på programmet tirsdag 20.11. Utkast sendes ut i forkant av møtet. 

Mandag 26.11:Medlemsmøte med vedtak av program (sendes ut på forhånd), etterfulgt av nominasjonsmøte med vedtak av kommunevalglista. Blir sendt egne innkallinger til de enkelte møtene.