Endelig listeforslag

Listeforslaget som skal behandles på medlemsmøtet 7. januar er klart