En bauta har gått bort

En svært aktiv fagforeningsmann og partimedlem i Arbeiderpartiet er gått bort. Peder Andreas Rasmussen, født 1930 - gjorde seg bemerket som en tydelig og engasjert tillitsvalgt på sin arbeidsplass på Holmen i mange år, der han var medlem og også leder av den lokale klubben i Norsk Jern og Metallarbeiderforbund. Han var en dyktig fagarbeider og etter hvert fikk han oppgaver knyttet til utbygging og utvidelser på Holmen, ikke minst maskinbygget. Seinere ble han lærer på yrkesskolen i mekaniske fag.  

Han var medlem av Arbeiderpartiet og hørte utvilsomt til på venstresiden i partiet der han var spesielt opptatt av å jobbe for de som befant seg nederst på rangstigen. Han var en uredd debattant som gikk inn i diskusjoner med tydelige og klart formulerte standpunkt. Han gjorde seg bemerket med sterke meninger om partipolitikk og arbeid innad i partiet, og var opptatt av godt partiarbeid både utad og overfor medlemmer. 

Han hadde flere verv i styret i Risør Arbeiderparti, og var bystyremedlem på 80-tallet. Han var også med i styret for Bladet Risør som var en del av A-pressen. Han var en periode keeper på fotballaget til Risør Fotballklubb, og var et aktivt og sentralt medlem av Verneforeningen, og var opptatt av den historiske bygningsmassen i Risør by. Han var en habil fotograf som har dokumentert mye av Risørs historie, bygninger og mennesker opp gjennom tidene. 

Vi takker for hans innsats for Risør, for hans virke i arbeiderbevegelsen og Risør Arbeiderparti. Vi lyser fred over hans minne. 


Paal Eckhoff Salvesen

Leder, Risør Arbeiderparti.