Digitalt medlemsmøte mandag 30.11 kl 19.00

Saksliste med vedlegg

Som tidligere meldt skal vi ha et avsluttende møte i forhold til innspill til Arbeiderpartiets program mandag 30.11 kl 19. Det blir gjennomført på Teams. De som ønsker å være med, må melde seg på ved å sende sin e-postadresse til risor@arbeiderparti.no eller på tlf/sms til Jens Høibø tlf 9766 9542.
Dersom du ikke har anledning til å delta på møtet, kan du gjerne sende dine innspill til risor@arbeiderparti.no. Dersom de mottas før møtet starter vil innspillene refereres på møtet.

Saksliste:

Behandling av forslag:

1 Div forslag innvandrings- og flyktningepolitikk (jfr vedlegg)

2 Pendlerfradrag (jfr vedlegg)

3 Forslag smittevernutstyr (jfr vedlegg)

4 Forslag forhandlingsrett (jfr vedlegg)

5 Fritt skolevalg/Nærskoleprinsippet:
Medlemsmøtet 23.11 foreslo å utarbeide et punkt på dette i programmet. I ettertid har det blitt slått klart fast at Arbeiderpartiet har et klart standpunkt i denne saken om å avvise fritt skolevalg. Dette er også godt forankret i programmet. Derfor foreslår vi ikke noe eget forslag på dette.