Høststemning

Årsmøte Risør Arbeiderparti - Saksliste og dokumenter

Møtet arrangeres digitalt via Teams mandag 8.februar 19-21

Vi viser til tidligere utsendelse og det er nå oppdatert med:
Styrets rapport
Budsjett 2021
Styrets innstillinger
Bystyregruppas og utvalgenes rapporter.
Alle vedleggene finner du nederst.

På grunn av smittesituasjonen må årsmøtet gjennomføres digitalt. Vi må da sende ut påloggingslink til møtedeltakerne. Da trenger vi e-postadressen. Vi må derfor be om påmelding til risor@arbeiderparti.no der dere oppgir e-postadressa deres.

Til deg som ikke er fortrolig med nettmøter:
Ta kontakt med Jens Høibø på tlf/SMS 9766 9542 så kan vi avtale en prøvepålogging. (Legg gjerne igjen mobilsvar eller send SMS dersom han ikke er tilgjengelig når dere ringer.)

Dersom du ikke kan eller vil delta digitalt kan du også ta kontakt med Jens så skal vi så langt det er mulig finne en løsning hvor du kan delta sammen med en annen.

Saksdokumenter er lagt ut på hjemmesida og sendes ut på e-post (til de vi har adresse til).  De som ikke får e-post kan ta kontakt med Jens Høibø på tlf /SMS 97669542 eller e-post risor@arbeiderparti.no for å få tilsendt dokumentene. 

Det blir også sendt ut på SMS via link til hjemmesida.

Sakslista:

Sak 1:            Konstituering
                      Valg av dirigent, sekretær og 2 til å underskrive protokoll

Sak 2:            Innkalling og saksliste

Sak 3:            Årsmelding fra styret

Sak 4:             Regnskap 2020

Sak 5:            Budsjett 2021

Sak 6.            Innkommende forslag

Sak 7.            Årsmelding fra bystyregruppa og årsrapporter fra                                  utvalgene

Sak 8.            Valg

Fylkesleder Cecilie Knibe Kroglund kommer fra fylkespartiet.

Se vedleggene for mer informasjon om sakene.
(Rapport fra styret og utvalgene, budsjett og styreinnstilling ettersendes)