Årsmøte Risør Arbeiderparti - mandag 8. februar

Viktig informasjon om gjennomføringen

Vi minner om årsmøtet i Risør Arbeiderparti som er mandag 8.februar kl 19-21. Vi har reservert kantina på kommunehuset og håper at vi kan få arrangert årsmøtet der. Det er imidlertid usikkert om smittesituasjonen tillater det. Hvis ikke må årsmøtet arrangeres digitalt.

Styret har møte mandag 25.januar og vil da ta stilling til dette. Vi vil da umiddelbart informere om opplegget for møtet. Vi vil tilstrebe å finne løsninger som gjør at de som ønsker å delta på møtet, kan gjøre det selv om de ikke selv er fortrolig med å logge seg på digitale møter. 

Årsmøtet ble annonsert i Aust-Agder Blad lørdag 9. januar.

Frist for innsending av saker er fredag 22.januar, men det holder at det kommer innen søndag 24.januar. Forslag sendes til risor@arbeiderparti.no.

Saksliste og saksdokumenter sendes ut etter styremøtet.

Sett av datoen!

På vegne av styret

Jens Høibø, leder