Agder Arbeiderparti vedtok støtte til rusreform

Vedtaket viser en klar støtte til en rusreform der fokus går fra straff til hjelp. 

«Agder Arbeiderparti ønsker en omlegging av de helse- og strafferettslige sidene av dagens ruspolitikk, der personer med rusproblemer skal møtes med hjelp fremfor straff. 

Agder Arbeiderparti mener at kjøp og salg av narkotika fortsatt skal være forbudt, og at politiet fortsatt skal avdekke og beslaglegge illegale rusmidler som før. Bruk og salg av narkotika skal ikke legaliseres. 

Endringer i de strafferettslige reaksjonene for egen bruk av narkotika må følges av en styrket satsing på rusbehandling, som skal gjøre det lettere å hjelpe mennesker ut av rus.»

Les mer om vedtaket på Agder Aps sider her: https://agder.arbeiderpartiet.no/nyheter/agder-arbeiderpartis-syn-pa-rusreformen/