Fra venstre: Paal Eckhoff Salvesen, Bente Trulsvik, Agnes Nordgaard og Silje Ibsen.

Vi feirer 1.mai digitalt!

Nå er det arbeidsfolks tur! Representanter fra de største fagforeningene i kommunen snakker om hva som er viktige tema nå i Risør og for folk ansatt i det private og offentlige.