Leder

Paal Eckhoff Salvesen

Lektor på Risør videregående skole. Utdannet samfunnsviter (sosiologi). Medlem av AP siden 2010. Gruppeleder og leder av Miljø og teknisk komité.

Paal Eckhoff Salvesen