Sekretær

Nils Vibe

Nils Vibe

Pensjonist. Samfunnsviter av utdanning. Det er særlig viktig at barn og ungdom får gode og trygge oppvekstvilkår og at de gis de beste muligheter til å nå sine mål i livet.