Leder

Ole Henrik Grønn

Ole Henrik er 37 år og bor i Risør. Han er leder av Risør Arbeiderparti og medlem av kommunestyret. Han arbeider som hjelpepleier i Risør kommune og har tidligere vært fylkessekretær i AUF i Aust-Agder.

Ole Henrik Grønn

- Jeg ønsker å bidra til å skape bedre levekår på Agder. Jeg mener et godt skoletilbud med tilbud om videregående opplæring i hele fylket vårt legger et viktig grunnlag sammen med arbeidet for å skaffe tilstrekkelig med lærlingplasser. Ellers brenner jeg for et bedre tannhelsetilbud hvor tennene blir sett på som en naturlig del av kroppen og ikke minst må vi få på plass en bedre ordning med tannlegevakt for alle regioner i fylket vårt.


- Jeg har troen på at Agder blir en viktig region for mye av utviklingen i samfunnet vårt de kommende årene, særlig innen det grønne skiftet. Dette vil gi arbeidsplasser og forhåpentligvis tilflytting til vår region. Da er det viktig med fritidstilbud og ikke minst gode kulturopplevelser. Det er også viktig med gode veier og kollektivtilbud som gjør det lettere å velge kollektiv fremfor bilen. Her mener jeg fylkeskommunen kan bli enda mer fremoverlente og tilby mer til sine innbyggere.


- Jeg ønsker som folkevalgt å bidra til at folk gis like muligheter uavhengig av hvor de bor eller hvem de er. Her mener jeg våre grunnverdier legger grunnlaget for den beste politikken.


Ole Henrik er fra Sarpsborg i Østfold og flyttet til Risør i 2012. Han er utdannet hjelpepleier og jobber som det i Risør kommune. Tidligere har han vikariert i 1 år som leder av Frivilligsentralen i Risør og vært fylkessekretær i AUF i Aust-Agder. Han har også jobbet både i Pensjonistforbundet og i Mediehuset Vårt Land og drevet egen butikk i Risør i 3 år. Han er medlem av Fagforbundet.


Han er leder i Risør Arbeiderparti og er i sin andre periode som kommunestyremedlem og leder av Livsløpsutvalget i Risør kommune. Har også vært bystyremedlem i Sarpsborg kommune fra 2003-2012 og vararepresentant til Stortinget i perioden 2005-2009. Tidligere har han også vært visepresident i Ungdommens nordiske råd i 2 perioder. Landsstyremedlem i Foreningen Norden 2018-2022. Nestleder i HLF Risør, Gjerstad, Tvedestrand og Vegårshei fra 2020.